23 проекта на русенски безработни за стартиране на свой собствен бизнес са одобрени за финансиране по схемата „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент II“. Проектът се изпълнява от Агенцията по заетостта по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ и се финансира с европари. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 10 529 639,77 лева.
Агенцията по заетостта обяви началото на втория компонент по схемата за насърчаване на предприемачеството още през 2012 г., като кандидатстването приключи през май 2013 г. От общо подадените и разгледани тогава 2213 проекта, одобрени са повече от половината - 1200.
Максималната сума, която отпуска ЕС за един проект, е 20 000 лева. Парите обаче не се получават наведнъж. Авансово се превеждат 20% от стойността на проекта, след което има междинни плащания, с които се възстановяват направени разходи от фирмата. Всеки безработен може да получи средно по около 19 000 лева, за да реализира своя бизнес проект.
Магазините за облекло, дрехи, домашни потреби, както и фризьорските салони, агенциите за реклама, за дизайн и за недвижими имоти - това са най-желаните сфери на търговията и на услугите сред безработните, които получиха шанс да развият свой собствен бизнес благодарение на схемата.