За доходите си от стопанска дейност едноличните търговци се облагат със ставка от 15%, а за останалите си доходи, влизащи в общата годишна данъчна основа, заплащат 10% данък като всички физически лица, напомниха вчера от Агенцията по приходите. Към момента в офиса на НАП в Русе са регистрирани 8572 еднолични търговци, които трябва да съобразят с това декларирането на доходите си от миналата година и плащането на данъци за тях.
Едноличен търговец, чиято дейност е производство на сладкарски изделия, ще заплати 15% данък върху годишната данъчна основа като ЕТ. В същото време, ако собственикът на предприятието на едноличния търговец е получил хонорар по граждански договор, то този доход ще се обложи с данък върху общата годишна данъчна основа в размер на 10 на сто.
Едноличните търговци, които през 2013 г. не са осъществявали стопанска дейност и не са придобили други доходи, подлежащи на деклариране, не са задължени да подават годишна данъчна декларация през 2014 г.