Общината ще стимулира собствениците, които се включат в програмата за саниране на жилищните сгради, като ги освободи от такси за издаване на строителни разрешения и одобряване на инвестиционни проекти. Това предложение на зам.-кмета Даниела Шилкова за допълнение на наредбата за местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе предстои да бъде обсъдено и прието на идната сесия. 
С предстоящото саниране и ремонт ще се подобри експлоатационната годност на сградата, а един от основните приоритети на общината е именно да насърчи обновяването на съществуващия сграден фонд. Освобождаването от таксите е едно от средствата за реализиране на този общински приоритет, като така значително ще се облекчи процедурата по саниране в Русе. Приходите в общинския бюджет от събирането на посочените такси ще намалеят, но в същото време ще се увеличи броят на санираните жилищни сгради в Русе.