През март ще започне маркирането на замърсените територии в рамките на кампанията „Да почистим България за един ден - 2014“, а от 15 февруари ще се формират щабовете за почистването. Самото почистване ще се състои на 26 април.
Тази година гражданите ще могат да отбелязват местата за хигиенизиране и чрез специално приложение за смартфони. Това обяви вчера на работна среща в Русе Мария Лазарова, мениджър социални проекти в „бТВ Медиа Груп“.
На срещата, организирана от областната управа, бяха отчетени резултатите от миналата година. Събраните и извозени отпадъци от нашата област са 471 тона. Прави впечатление, че Бяла e изпреварила Русе по количеството събран боклук. Резултатът е 176 тона срещу 183. Беленчани или са били по-работливи, или просто повече са цапали. Във всеки случай доброволците в цялата област са били 10 724, а от тях само в Русе - 5783.
По време на работната среща стана ясно още, че голяма заслуга за успеха на „Да изчистим България за един ден“ имат училищата и учениците. Областният управител Венцислав Калчев коментира, че инициативността на децата учи родителите на отношение към природата.
Партньорството на бизнеса през миналата година също бе отчетено като приносно. В областта 123 фирми са взели участие в кампанията, от тях 35 са русенски.
Според Мария Лазарова като цяло през 2013-а в почистването са участвали с 52 000 души повече, отколкото през 2012 година. Доброволците и в Русе бележат ръст, но участието на русенци остава ниско - едва 4% от жителите на общината. За сравнение Лазарова отбеляза, че най-активна с 20% е била Силистра.
През тази година „Да изчистим България за един ден“ си поставя за цел да се почистят повече замърсени територии и да участват повече доброволци.