Министерство на икономиката започва поредица от срещи с бизнеса в страната. Целта е установяването на по-активен и открит диалог с представителите на бизнеса по места. Първата от тях ще се проведе в Русе, където утре от 13 ч в зала 1 на Областна администрация Русе зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева ще се срещне с представители на местното предприемачество.
Основната идея на инициативата на икономическото министерство е да бъдат обменени идеи относно възможностите по облекчаване на бизнес средата и подобряване условията за бизнес, да бъдат чути проблемите и идеите на местния бизнес от първо лице. По време на срещите представителите на бизнеса ще могат и да получат повече информация относно възможностите за финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и Иновационната стратегия за интелигентна специализация.