Налаганите от Автогара Юг такси за предоставяне на сектор на автобусите са дискриминационни. При калкулирането им е заложен порочният модел различните превозвачи да плащат различни суми, които се базират на маршрутите им. Така пътуващите на къси разстояния превозвачи са облагодетелствани, а колегите им с дългите курсове - допълнително натоварени. Това реши на последна инстанция Върховният административен съд и потвърди глобата от 35 361 лева, с която Комисията за защита на конкуренцията санкционира дружествата „Транском Автогара“ ЕООД и „Галис автогара“ ООД.
Чрез злоупотребата с модела на ценообразуване автогарата прилага различни условия за един и същи вид договори, които пък се отнасят за един и същи вид услуги. С това поставя в неравноправно положение конкуренти на пазара на превозните услуги, посочват от съда. 
След решението на върховните съдии ощетените от господстващото положение превозвачи могат да потърсят обезщетение.