От понеделник в общинските служби „Земеделие“ към Министерство на земеделието и храните ще се приемат окончателни декларации на земеделски производители, кандидатствали през 2014 година за гориво без акцизи по съответната ваучерна схема за държавна помощ.
Приемът ще продължи до 17 юли, като стопаните следва да подадат окончателните декларации заедно с копия от водените дневници за закупено и използвано гориво, както и копия от фактурите за закупено гориво. Дневниците следва да бъдат заверени от Контролно-техническата инспекция. В рамките на този период няма да се допуска коригиране на вече подадените данни.
В периода от 19 януари  до 13 февруари 2015 г. беше открит първият прием на документи, по време на който бяха подадени 9741 окончателни декларации и заявени 230 816 909 литра газьол. След приключване на допълнителния прием ще се определи окончателната отстъпка, както и ще се раздадат ваучерите от този втори етап.