След като инвестира над 100 млн. евро в русенския завод, френската „Монтюпе“ изтегля първи милиони от България. Според взето през май решение на акционерите капиталът на „Монтюпе“ /Русе/ се намалява наполовина - от 67 784 200 на 33 892 100 лева, като стойността на всяка акция се редуцира от 100 на 50 лева. Намалението на основния капитал е за сметка на възникване на задължения в размер на 33 892 100 лева, сумата по които подлежи на връщане по банков път на едноличния собственик „Монтюпе“ АД-Франция, става ясно от решенията, вписани вече в Търговския регистър.
В края на 2014 г. „Монтюпе“-Русе имаше активи за 213 млн. лева. Само за миналата година производителят на авточасти отчете нетна печалба от 48,267 млн. лева. Към 31 март тази година предприятието е натрупало над 122 млн. печалба, която до този момент остава неразпределена.
Русенският завод на френската компания отчете ръст на оборота с 12% през първото тримесечие на годината с продажби за 27,7 млн. евро или с 3 млн. евро повече отколкото за същия период на миналата година. 
Българският завод дърпа нагоре цялата група и е най-бързо растящият от групата за цялата минала година с продажби за 190 млн. лева. През 2014 г. месечното производство в тонове нараства от 1241 т/месец до 1556 т/месец. За придобиване на нови сгради, оборудване и други нетекущи активи през миналата година са инвестирани 29,77 млн. лева.
Числеността на персонала се увеличава през 2014 г. от 704 на 789, а към края на април тази година е 870 човека.
Бизнеспланът за следващите години предвижда да се вложат още 18 млн. евро и да се наемат още към 200 човека. Те ще са необходими, за да се посрещне изпълнението на голямата поръчка части за „Мерцедес“. Двата големи договора с германския концерн „Даймлер“ са за проектиране и производство на цилиндрови глави, които ще се произвеждат в българския завод на групата, който според фирмата е една от най-модерните леярни в света. Очаква се производството за германската компания да достигне 635 хил. цилиндрови глави годишно, което ще доведе до увеличаване общия обем на производство с 15%.