Възможностите за съвместни действия по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния с цел подобряване живота на ромите и социалното им интегриране обсъдиха областният управител Стефко Бурджиев и президентът на Националната агенция за ромите на Румъния Даниел Василе. 
Василе подчерта, че Националната агенция за ромите на Румъния инициира, подпомага и съвместно работи с институции и неправителствени организации за действия, проекти и секторни програми, които подобряват живота на ромите. Новата визия на Националната агенция се основава на прозрачност в ромските общности и прилагане на концепцията за интегрирани програми, за да се постигне по-гъвкава рамка за диалог и отвореност за всички участници, каза още той. 
Бурджиев посочи, че проблемите при социалното интегриране на ромите са сходни и за двете държави, като постави акцент на по-чувствителните области, свързани с образование, здравеопазване, жилищно настаняване и трудова заетост.