През миналата 2014 година броят на работещите в Русенска област лекари е намалял с 20 от 767 на 747, а този на стоматолозите се е свил с цели 17% - от 201 на 167. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро. Поради този факт осигуреността на населението от региона с медицински кадри се влошава, въпреки че живеещите в областта също намаляват. Броят на фелдшерите, акушерките, медицинските сестри и другите медицински кадри остава непроменен. С 3.1% обаче нараства персоналът с немедицинско образование в лечебниците.
В края на 2014 г. осигуреността на населението в област Русе с лекари е 32.8 на 10 000 души от населението при средна за страната - 40.0 на 10 000 души. Още по-кът са специалистите по дентална медицина - едва 7.3 на 10 000 души при средно 9,7 за България. На един лекар се падат 305 пациенти, а на един зъболекар - 1370. Всеки един от 111-те джипита се грижи за здравето на 2040 човека, докато средната за страната бройка е 1590.
По показателя „осигуреност на населението с лекари“ област Русе се нарежда на 12-то място в страната заедно с област Монтана.
Към 31.12.2014 г. заведенията за болнична помощ в област Русе са 9 с капацитет от 1638 легла, от които 7 болници с 1312 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 66 с 9 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 3 със 135 легла. Трите многопрофилни болници имат леглови капацитет от 837 легла. На 100 000 души в областта се падат 719,4 легла и този показател е малко над средния за страната.