В отстояване на позиции и словесни престрелки премина вчерашното обсъждане на поисканата за извънредно гледане точка за план-сметката за чистотата на Община Русе за 2013 година по време на заседанието на комисията по комунални дейности. Близо час и половина зам.-кметът Свилен Иванов и съветниците Ферихан Ахмедова от ДПС и Пламен Рашев и Иван Иванов от БСП спориха дали план-сметката трябва да бъде гласувана и одобрена от Общинския съвет отделно, или може да се приеме заедно с бюджета. „Рамката й е в същия размер в сравнение с миналата година и затова няма причина тя да бъде разглеждана отделно“, настояваше зам.-кметът Иванов. Според него, ако заложената сума, която в случая е малко над 9 600 000 лева, е в различен размер спрямо предходната година или има промяна в промила на изчисляване на таксата за битови отпадъци, тогава трябва сметката да се разглежда отделно. Затова било достатъчно кметът да я утвърди. „Да слушам общинските съветници или да гледам закона“, риторично попита Свилен Иванов и се позова на разпоредбите, към които се придържа.
На съвсем противоположно мнение е опозицията, която твърди, че сметката е в размер на 14 700 000 лева. Иван Иванов обвини администрацията, че се опитва да се измъкне от дискусия за близо 15 милиона, а неговият колега Рашев заяви, че Общината си прави майтап с парата на народа. Ахмедова пък обясни, че подробно се е запознала с темата и дори е попаднала на подобен казус в друга община. Там администрацията е наказана от Сметната палата. „Целта ми беше да покажа на Общината пропуск, който може да се поправи, за да няма санкции“, обясни Ахмедова. И допълни, че план-сметката дори не фигурира в материалите, които са раздадени повторно на съветниците.
Основната причина за разминаванията в сумите е преходният остатък от миналата година. Именно с него се достига сумата от 14 милиона и 700 хиляди. Той обаче е включен в бюджета, а не в план-сметката, чийто размер е над 9 милиона и 600 хиляди. Зам.-кметът Иванов обвини съветниците, че не са се запознали с проектобюджета и са дошли неподготвени и само се заяждали. И какъвто и проектобюджет да изготви администрацията, те никога не биха го одобрили, защото решенията им били политически.