„Енерго-Про“ започва по своя инициатива проверка на сметки за януари, отклоняващи се от обичайното потребление на клиента. Компанията се ангажира да приеме всички молби за разсрочване на сметката за януари и да не изключва електрозахранването на клиенти за неплатена сметка за месеца, ако те са подали искане за проверка, на което още не са получили отговор.
Ако сметката се отклонява от обичайното потребление, „Енерго-Про“ предлага да извърши проверка. Тя ще включва сваляне на показанията на електромера на място в присъствието на клиента или негов представител, а при необходимост и проверка на електромера с еталонен уред. Компанията се ангажира, при констатиране на някакво несъответствие, да върне парите на клиента в случай, че той вече е платил сметката си, или да я анулира, ако тя все още не е платена.
Специалистите на дружеството ще проверят сигнала на всеки клиент, който има съмнения относно коректността на сметката си за електроенергия за януари и се е обърнал за консултация към компанията чрез денонощния телефон 070016161, имейл адреса за клиенти [email protected] или в центровете за обслужване на клиенти. Всеки сигнал се разглежда индивидуално, като се извършва проверка на показанията на електромера на съответния адрес и ако се установи несъответствие, сметката на клиента се коригира. Услугата е безплатна.
До момента са консултирани 7480 клиенти по телефона и 3543 клиенти в центровете за обслужване. В компанията са постъпили 750 писмени жалби. От всички проверени до момента сигнали няма констатиран нито един случай на надписана или сгрешена сметка, твърдят от компанията. В един отделен случай клиент се е жалвал от неправилно отчитане. Проверката е констатирала, че е начислена служебна енергия поради неосигурен достъп на отчетник до електромера. След направената проверка на адреса сметката на клиента е коригирана.
Компанията няма да прекъсва захранването на клиентите, чиито сигнали са в процес на проверка и не е необходимо те да заплащат задължението си за януари, докато не получат отговор от дружеството на подадения от тях сигнал.