Изключително разнообразие на професии и специалности има в училищната мрежа на Русенска област и се надяваме да има повече деца, които ще продължат да учат и след осми клас. Това каза просветният шеф Димитър Райнов пред членовете на областната комисия по заетостта и отново припомни, че около 20% от завършващите основно образование отпадат от системата по различни причини - поради етнос и култура или заради специфични ментални увреждания.
По време на дискусията стана ясно, че няма заявки от бизнеса за разкриване на профилирани паралелки. По този повод тема на едно от следващите заседания на комисията ще бъде връзката на средното образование с Русенския университет и бизнеса.