Община Русе получи приза за най-ефективно трансгранично партньорство в сферата на научноизследователската и развойна дейност на церемонията по връчване на годишните награди за иновативно партньорство по проекта РИННО. Мария Цанкова, изпълнителен директор на Асоциацията на дунавските общини, връчи отличието на кмета Пламен Стоилов. Награденият проект е „Еврорегион Русе - Гюргево оперативни решения - мастерпланинг за интегрирано управление на възможностите за развитие“.
РИННО съветът присъди „Награда за цялостен принос в сферата на научноизследователската и развойна дейност“ на ректора на Русенски университет проф.Христо Белоев.
РИННО отличава партньорства между представители на частния сектор, висшето образование и научноизследователските среди, както и представители на местната и централна власт. Общата стойност на проекта е 2 333 362 евро.