Поредна международна среща на университетите, които членуват в европейската тематична мрежа за обучение по комютинг, се проведе в ирландската столица Дъблин. Тя бе организирана от Русенския университет, като домакин бе Dublin Citi University. Срещата бе открита от ректора на РУ проф.Христо Белоев, приветствия поднесоха проф. Бари Макмулин от Дъблинския университет и посланикът на България в Ирландия Бранимир Заимов. Координаторът на проекта проф.Ангел Смрикаров направи презентация по темата. 
Пак в Дъблин проф.Белоев откри и 16-а международна научна конференция по компютърни системи и информационни технологии, в която участваха учени от различни страни с над 50 доклада. Той проведе срещи с ръководството на Дъблинския университет, на които връчи Кристалния знак на РУ, и с представители на партньорските университети и институции. Белоев удостои посланик Бранимир Заимов с плакет на РУ.