Пада възрастовата граница на сексуално насилие върху деца. Около това заключение се обедини голяма част от членовете на комисията за младежта и спорта вчера. В практиката ми най-малкото сексуално насилено дете беше на 6-годишна възраст, сподели общинският съветник д-р Пламен Кожухаров. В случая посегателството е извършено от пастрока на детето, каквито са и най-честите извършители на подобен род насилие, допълни директорът на „Здравеопазване и социални дейности“ в Общината Мариела Личева. В национален мащаб пък имало случаи на блудство с дете на 3 години. Освен че възрастовата граница пада, тенденцията е да се увеличават случаите на деца, които стават жертва или свидетели на престъпление. Основен фактор за това се явява и все по-честото насилие между самите деца, обясни Личева.
Причина за породилите се коментари беше предложението да бъде изградена специална „синя стая“, в която децата, претърпели подобни тежки инциденти, да могат да обяснят необезпокоявани на специалист подробности около преживяното. Както стана ясно, помещението с преградно стъкло, ще се финансира от неправителствена организация и ще се намира в Комплекса за социални услуги. Процесът по изслушване на децата да бъде наблюдаван от студентите в Русенски университет, за да придобият повече опит и познания, е предложил съветникът Сашо Нунев, каза още Личева.