Последният дом за деца, лишени от родителски грижи, в Русенска област предстои да бъде закрит от 1 юли. Това е домът в село Брестовица, където в момента живеят 4 деца, настанени там след закриването на дом „Калина“ в село Стърмен, обясни директорката на регионалната дирекция „Социално подпомагане“ Кристина Георгиева. Последните обитатели на последния дом в областта очакват всеки момент да бъдат готови новите им жилища - те са в Центъра за настаняване от семен тип в град Бяла, където текат последни приготовления. С това Русенска област приключва ерата на домове за изоставени деца, каза Георгиева.