Общината ще модернизира училищата и детските градини в ромските квартали с 2 458 984 лв., след като вчера кметът Пламен Стоилов, вицепремиерът Ивайло Калфин и посланикът на Швейцария Н.Пр. Денис Кнобел подписаха проектното споразумение. Със средствата ще се реализира проект „Комплексен подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от област Русе“ по Българо-швейцарска програма, който е със срок три години.  
Община Русе бе една от четирите одобрени за финансиране общини в конкуренция с 19 други. Проектът предвижда също консултиране на родители от ромски произход, подобряване на достъпа и качеството на здравните услуги, създаване на съвременни условия за отглеждане и възпитаване на децата от ромската общност.
Партньори на община Русе по проекта са общините Иваново, Борово и Ветово, където ще се реализират част от дейностите, както и Русенският университет,  медицински център „Медика Експрес“, Сдружението на общопрактикуващите лекари, „Център Динамика“, „Еквилибриум“ и Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“.