С откриване на изложба „135 години българска официална статистика“ в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ бе отбелязана годишнината на държавната институция в Русе. В нея са включени ценни експонати, проследяващи по-важните събития в историята на институцията, събрани съвместно с много труд от ТСБ-Русе и служителите на библиотеката. Най-старите книжни материали включват сборниците „Предварителни резултати от преброяването на населението на 1 януарий 1881 година“, „Статистика на търговията на Българското княжество“ от 1986 година на български и френски език, „Общи резултати от преброяването на населението в Княжество България на 1 януари 1888 година“ и др.
Директорът на ТСБ-Русе Галина Ханджиева прочете написано от нея Писмо от бъдещето до великия немски поет Йохан Волфганг Гьоте, тачен от статистиците заради пророческата си мисъл: „Статистическите числа не управляват света, но показват как той се управлява“. Поздравителен адрес от името на кмета Пламен Стоилов прочете зам.-кметът Наталия Кръстева
За рождена дата на българската официална статистика се приема 25 юни 1880 година. На този ден с княжески указ към Министерството на финансите е образувано Статистическо организационно отделение. За негов началник е назначен Михаил К.Сарафов - немски възпитаник със солидни познания в областта на математиката, статистиката, финансите и политическата икономия. Под негово ръководство се извършва първото официално преброяване на населението в Княжество България към 1 януари 1881 година.