Община Русе ще разполага с 56 млн. лева по новата оперативна програма „Региони в растеж“, като с тях ще бъдат реализирани важни проекти за подобряване на градската среда, транспортната свързаност, както и за модернизиране на образователната, социалната и културната инфраструктура в града. Това стана ясно вчера, след като кметът Пламен Стоилов подписа споразумение с министерството на регионалното развитие в София. 
По новата програма ще можем да кандидатстваме с проектите, които са разработени по проект „Техническа помощ“ в предния програмен период. Това са 30 проекта от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, като екипът на общинска администрация ще подбере с кои от тях да кандидатства, обасни Стоилов.
Сред тях са проектът за облагородяване на кея, реконструкцията на Младежкия парк, градината на площад „Д-р Мустаков“, обновяването на много улици и тротоари, изграждането на нова детска градина и нова ясла, ремонт на училища, въвеждане на мерки за енергийна ефективност в читалища, изграждане на социални жилища.  
Кметът благодари на министър Лиляна Павлова за високата й оценка за работата на кметовете на големите градове.
Благодарение на натрупания от нас и екипите ни административен капацитет и опит в управлението на европроекти Министерството на регионалното развитие и благоустройството ни делегира правомощията сами да избираме проектите и приоритетността им през новия програмен период, каза той.