Община Борово ще ремонтира пътя Ценово-Обретеник-Горно Абланово-Батин и ще модернизира уличната мрежа в града, ако двете й проектни предложения за финансиране по Програмата за развитие на селските райони бъдат одобрени. Своята благословия Общината да кандидатства по програмата дадоха и общинските съветници. Дейностите по проектите съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на Борово.
Освен това община Борово ще кандидатства и по процедура „Независим живот“ на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът цели да се повиши достъпът до здравни и социални услуги, както и да се подобри достъпът на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване. Предвижда се създаването на център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, чиято дейност ще се реализира поне шест месеца.