В началото на юни Търговското отделение на Русенския окръжен съд е прекратило производството по несъстоятелност на „Политекс“ и е постановило заличаването на дружеството от Търговския регистър. Причината е, че цялото имущество на компанията е разпродадено и разпределено между кредиторите. Така текстилната фирма стана 24-ата русенска фирма, ликвидирана от началото на годината.
„Политекс“ бе обявена в несъстоятелност през ноември 2012 г. заради задължения от 3,1 млн. лева - 1,8 млн. към Юробанк и 1,3 млн. към държавата в лицето на Националната агенция по приходите. Компанията бе основана през 1997 г. с основна дейност производство на безшевно облекло и чорапни изделия, като стартът й беше отчетен като голям успех на действащия по него време русенски Бизнесинкубатор. В последните три години преди кризата предприятието регистрираше 200% средногодишен ръст на производствения капацитет и изнасяше своя продукция за Испания, Франция, Чехия, Словакия, Гърция и др. В най-добрите й години във фирмата работеха стотина човека. Всичко обаче се промени през 2008 г. и драстично намалелите поръчки изправиха фирмата пред фалит. В този случай процедурата по несъстоятелност премина сравнително бързо и всички производствени активи вече са в нови ръце, готови да влязат в работа.
„Политекс“ е 24-ата фирма, ликвидирана от началото на 2015 г. и може би втората знакова след „Хляб и хлебни изделия“, заличена от регистъра през април. Останалите са малки търговци без особено значение за икономиката на Русе. Времето на големите фалити обаче отдавна отмина, а само през миналата годината в областта са регистрирани 1000 нови фирми.