Първият праг по Дунав за тази година се появи в петък срещу остров Милка над Свищов. Газенето в км 568 е било само 2 метра, което е накарало 8 конвоя по и срещу течението да пуснат котви.
Вчера нивото на реката се повиши с 10 см и тласкачите малко се раздвижиха, но в тесния участък се изчакват поради невъзможно разминаване. Засега не се очаква прилив на вода поради засушаване в Горен Дунав, така че тепърва ще се появяват прагове, коментираха от АППД.