Безработните, които са на крачка от пенсиониране, но нямат достатъчно стаж, могат да се възползват от Националната програма „Помощ за пенсиониране“. Тя е предназначена за регистрираните в Бюрото по труда хора без работа, на които не им достигат до 16 месеца осигурителен стаж, не получават друга пенсия от НОИ и им остават до 16 месеца за навършване на пенсионна възраст. 
Кандидатстването по програмата става в Бюрото по труда, където безработните трябва да представят документ от НОИ, че не им достига осигурителен стаж. Те могат да започнат работа на трудов договор на непълно работно време. Задължение на фирмата, която ще ги наеме, е да им осигури работа за не по-малко от 3 месеца и не повече от 2 години.  
Финансирането на програмата се осигурява от държавния бюджет и покрива заплати за безработните в размер на 380 лева, а за висшистите - 450 лева, както и пари за отпуски и осигуровки.