Парите за ремонта на Спешно приемно вече са преведени, а преместването на операционните зали на Онкото и детското отделение няма да доведе до сътресения за пациентите и персонала. Това каза изпълнителният директор на МБАЛ д-р Иван Стоянов на сесията вчера по време на обсъждането на предложението за замяна на недвижими имоти между Онкоцентъра и болницата. А шефът на Онкото д-р Камен Кожухаров подчерта, че на този етап приоритет е Спешно приемно, и допълни, че до края на месеца ще започне преместването на операционните зали, като също гарантира, че това няма да наруши медицинската дейност.
След като съветниците дадоха благословията си, вече ще може да се изгради модерно и функционално Спешно приемно отделение на целия първи етаж на Хирургическия блок. Сделката се наложи, тъй като Онкоцентърът е собственик на част от етажа, а това пречи на болницата да кандидатства по проекти за финансиране на изграждането на разширено Спешно приемно, а и организационно не може да се създаде модерно и оптимално фукциониращо отделение. Освен това Онкоцентърът е собственик и на 9 етаж в Хирургичния блок. 
За да получи необходимите два имота, болницата пък ще предостави на Онкоцентъра четвъртия етаж от сградата на ул. „Независимост“ 2, която е предназначена за здравни нужди. 
Направената пазарна оценка показва, че двата имота са с равна пазарна цена. Данъчната оценка на двата имота, собственост на онкоцентъра, е 1 164 785 лв., а пазарната им стойност е 1 270 400 лв. Имотът на болницата е с данъчна оценка 1 055 833 лв, а пазарната му стойност 1 263 800 лв.