Проверката на 13-те обекта на територията на бившия КТМ през май, която областният управител Стефко Бурджиев разпореди, показва, че шест от фирмите имат разрешително за строителство, а останалите седем - не. Това каза общинският съветник от Синята коалиция+ВМРО Галин Григоров на сесията вчера при обсъждането на предложението за изработване на подробен устройствен план за застрояване на имот в землището на Мартен. Той посочи, че няма да подкрепи предложението, тъй като именно една от нередовните фирми има желание да строи едноетажна складова база в местността Калето в Мартен. Какво гарантира, че всичко ще бъде изрядно със застрояването на 12 дка на границата с Мартен, попита съветникът. 
В рамките на седмица бяха проверени инсталациите за призводство, складовите пространства, инфраструктурата на площадката на КТМ и комуникациите на 13 фирми. На всички от проверените 13 обекта са установени различни нарушения на екологичните, здравословните, противопожарните, трудовите и други нормативни изисквания, са констатирали проверяващите. 
В тази връзка Стефан Бучаков от Синята коалиция +ВМРО предложи точката да се отложи до изясняване на инвестиционното намерение. 
Бедрос Пехливанян от ГЕРБ подчерта, че съветниците трябва да гласуват разрешаването за подробния устройствен план, а какво ще изгради инвеститорът, подлежи на куп проверки от контролиращите органи. 
Червената Силвия Алексиева пък каза, че ако там ще бъде склад за петролни продукти, е нужно да има определено отстояние от населеното място по нормативна уредба. Тя призова проблемът да се изясни и след това да се гласува с чиста съвест. 
Зам.-кметът Димитър Наков припомни, че наредбата за минимално отстояние е отпаднала и посочи, че това е само началото на пътя на инвеститора. Щом ще е складова база, тепърва инвеститорът трябва да заяви за какво ще е и едва след като има конкретика, която не е задължителна на този етап, ще има процедура по оценка за въздействие на околната среда и публично обсъждане, обясни той. Наков допълни, че имотът е с тежести, има наличие на подземна инфраструктура и това дава ограничение на застрояване. 
След породилата се дискусия и отхвърленото предложение за отлагане на точката тя бе гласувана с 23 „за“, 3 „против“ и 13 „въздържали се“.