Кризата може и да си отива, но за някакво оживление на бизнеса е още рано да се говори - такъв извод може да се направи от анализа на обявените за продан имоти от съдия-изпълнители. Броят им не само не намалява, но и се увеличава. 2013 година започна с точно 100 назначени търга за бизнес имоти на закъсали фирми, които не могат да покрият задълженията си към банки или други кредитори. Година по-късно броят им се е увеличил с една четвърт и вече е 124.
Фактът, че огромен брой активи на фалирали фирми продължават да стоят неизползваеми, не говори за нарастваща бизнес активност. Това е на практика пропилян ресурс, който се амортизира и губи стойност вместо да носи доход и осигурява работни места. Кандидати да закупят продаващите се бизнес активи и да ги впрегнат в работа липсват дори в случаи, когато цената им е намалявана няколко пъти.
Най-много в списъка са магазините - 33. Производствените имоти, предлагани от съдия-изпълнители, са цели 24. Най-скъпият от тях се намира на ул. „Потсдам“ и за него се искат близо 2,3 млн лева.
Продават се 5 фабрики, 6 хотела, 3 бензиностанции, 8 офиса и четири заведения. Земеделските имоти - земя, ферми и др., са общо 17.
За някои от имотите купувачи не могат да се намерят вече години.
Най-големите разпродажби на фалирали фирми обаче не се извършват от съдия-изпълнители, а от синдици, назначени от съда. Двата най-големи имота за продан тук са „Локомотивен вагонен завод“ и „Дунавска коприна“.