Гимназията по облекло стана член на Световния образователен форум на проведената в Пловдив в началото на юни Международна конференция на тема „Лидерство за равен достъп и качествено образование“. С членството си в престижната инициатива гимназията става част от глобална мрежа на училища, учители, асоциации и личности, които споделят образованието като ценност и необходимост за всяко дете по света, каза директорката Диана Иванова. Тя подчерта, че това е възможност модното училище на Русе да осъществява партньорства с различни училища от страната и чужбина, както и обмен на добри практики и инициативи в подкрепа на равния достъп до качествено образование.
Организацията „Световен образователен форум“ е създадена в Канада и Холандия през 2011 година и към момента има активни участници от 10 страни, като от миналата година има свое представителство и в България. Основните цели са създаване на равни условия за качествено образование на всички деца, изграждане на световна мрежа от училища за обмен на добри практики и иновации, подкрепа на националните приоритети в образованието.