Инициативен комитет от Средна кула и Долапите потърси подкрепата на областния управител Венцислав Калчев за забуксувалия проект за канализация на двата квартала.
Проектът тръгна още по времето на кмета Божидар Йотов, но няколко пъти бе връщан и преработван включително и от екипа на кмета Пламен Стоилов. И когато най-накрая успя да мине през иглените уши на обжалвания и оспорвания и всичко вече изглеждаше изчистено, се оказа, че парите по финансиращата оперативна програма „Околна среда“ са свършили и канализацията трябва да се прехвърли в следващия програмен период.
Миналата седмица се получи уверение от новия шеф на Управляващия орган на ОП „Околна среда“ Спиридон Александров, че единственото възможно облекчение  проектът да бъде включен за финансиране без да се кандидатства повторно, когато новата програма „Околна среда“ бъде одобрена от Брюксел. Така до края на март би могъл да се подпише меморандум, а до края на лятото да се сключи договорът.
Двата квартала са силно обезпокоени от евентуално ново протакане и подчертават, че канализацията е от изключително значение за хората там. Освен че почистването на септичните ями е скъпо, съпътстващото ги овлажняване на почвата предизвиква опасни пропадания и напуквания на къщите. Затова инициативният комитет от двата квартала настоява изграждането на канализация да не се отлага. Двама от неговите членове - Анна Жекова и Иван Ивано, се позовават на изтекла в медиите на 20 януари информация, че МОСВ ще прехвърли 154 млн. лева от проекти, които не могат да приключат до края на тази година, към други, които имат този шанс.
В това Жекова и Иванов виждат шанс за Средна кула и Долапите и вчера разговаряха за съдействие с областния управител Венцислав Калчев, а ден по-рано имаха среща и с кмета Пламен Стоилов.
След края на срещата Венцислав Калчев каза пред „Утро“, че се ангажира с проблема.
Ще инициирам среща в МОСВ, ще напиша писмо за подкрепа, но преди това ще се запозная с причините, поради които все още няма финансиране за проекта, каза той и посочи, че се надява до десетина дни да се знае какъв шанс имат двата квартала.