Безработни, които са регистрирани в Бюрото по труда, могат да се включат в курсове, организирани от Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“. Обученията се провеждат в Пазарджик, Плевен, Стара Загора, Царево и Смолян и се финансират от държавния бюджет. На безработните, които не живеят в тези градове, но искат да натрупат знания и умения, се плаща общежитие и столова.
Курсовете, които се водят, са в сферата на административното обслужване, компютърно и информационно обслужване, счетоводство и икономика, строителство, търговия и туризъм. Центровете разполагат с учебна база и съвременно оборудвани работилници за практическо обучение. 
На безработните се покриват разходите за квартира в общежитието, както и за транспорт един път месечно - за отиване и връщане от града, в който живеят до мястото, където се обучават. Освен това курсистите получават и стипендии в размер 8 лева за всеки присъствен ден.
За да се включат в обучението, безработните трябва да подадат заявление по образец заедно с диплома за завършено образование в Бюрото по труда.