В МВР е създадена организация за приемане на сигнали във връзка с големия обществен интерес и нетърпимост към нарушенията на пътя. Жалбите си хората могат да изпращат на електронен адрес [email protected], а от полицията обещават своевременното им обработване с цел ограничаване на пътния травматизъм.
Сигналите задължително трябва да са придружени със снимки или видео. От полицията уведомяват, че ще се позовават на имената на засеклите нарушение граждани и те ще бъдат свидетели по образуваните административно-наказателни производства. Важно е авторите на такива сигнали да знаят, че е необходимо да посочват датата, часа и мястото на установеното от тях нарушение, регистрационния номер на автомобила, данни за свидетели и телефонен номер за обратна връзка с подателя на сигнала.