От 29 юни започва приемът на проекти по мярката 6,1 за стартова помощ на млади фермери от новата програма за развитие на селските райони. Заповедта на министъра на земеделието ще бъде разписана на 15 юни. Очаква се крайният срок за депозиране на документите да бъде до края на юли.
Планираният бюджет е в размер на 35 милиона евро, или 70 млн. лв., но при наличие на голям брой добре подготвени проекти има вероятност той да бъде увеличен. Преоценката обаче ще стане едва след прегледа на всички подадени проекти.
Проектите, които са набрали под 10 точки, няма да бъдат субсидирани. С най-много точки ще се ползват младите земеделски производители до 40 години, които ще инвестират в трите основни сектора - животновъдство, плодове и зеленчуци и биопроизводство. Ако след оценката се окаже, че примерно 100 фермери са получили еднакъв брой точки (примерно 26 точки), но заделеният бюджет от 70 млн. лв. е изчерпан, тогава може да се гласуват допълнителни средства, за да не отпаднат перфектни инвестиционни проекти.
За всеки проект младите фермери ще получават до 25 хиляди евро, като минималните изисквания са тези стопанства да имат от 8 хил. до 16 хил. стандартен производствен обем.
С предимство ще се ползват млади фермери, които имат засадени поне 10 декара домати, 12 декара костилкови овощни градини, 16 декара със семкови градини или 37 декара орехи, лешници и др.
При животновъдите младите стопани трябва да отглеждат поне 8 крави, 10 свине, 110 овце или 200 патици и гъски.