Информацията за заплатите на магистратите е обществена, а не лична и сведенията по този казус задължително трябва да се предоставят на всеки, който ги поиска. Това става ясно от решение на Административен съд в Разград по дело срещу Окръжния съд в Русе.
Спорът за съдийските възнаграждения стигна до съд по искане на Националната асоциация за обществена защита. През 2013 г. нейни активисти поискаха да научат как се формира месечното възнаграждение на административния ръководител на Русенския окръжен съд, като подадоха заявление по Закона за достъп до обществената информация (ЗДОИ). Питането бе отправено към ВСС, а той вместо да отговори, препрати молбата до Окръжен съд-Русе. Оттам пък отказаха исканата информация с мотива, че „въпросът касае лични данни, които не следва да бъдат обществено достояние“.
Затова неправителствената организация заведе дело, а казусът бе изпратен за решаване в Разградския съд. Две години по-късно, през април 2015, магистратите се произнесоха по иска, съобщават от Програма достъп до информация. Тълкуването им изцяло отхвърля тезата на русенските им колеги. „Дейността по определянето на заплатата на административния ръководител на съда е обществена, тъй като е свързана с организирането, разходването и контролирането на бюджетни средства. В казуса не е необходимо да се разкриват данни за конкретното възнаграждение, получавано от физическото лице, заемащо длъжността“, гласи част от решението. 
Магистратите в Разград постановяват съдът в Русе да даде исканите от него сведения. Решението ще бъде обжалвано и най-вероятно казусът ще стигне до ВАС.