Държавен фонд „Земеделие“ отпуска още близо 100 хиляди лева за финансиране на инвестициите на 48 пчелари, кандидатствали по Националната програма по пчеларство /НПП/ за 2015 г. Средствата ще получат пчелари, които са сключили договори под условие и са вписани като резервa по мярка Г „Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в Европейския съюз“ за закупуване на кошери, отводки и пчелни майки.
Финансовият ресурс за 48-те инвестиции по мярка Г е осигурен, тъй като други пчелари са се отказали от изпълнението на проектите си. Средствата за техните инвестиции се връщат обратно в бюджета на НПП 2014-2016 и това позволява да бъдат преразпределени към кандидатите, които са подписали договори под условие. Освободеният финансов ресурс по програмата се разпределя между резервите, вследствие на предварително извършеното класиране чрез точкуване по мярка Г.
Най-много средства са разпределени за дейност 1 „Закупуване на пчелни кошери“. По нея 29 пчелари ще получат близо 70 хиляди лева за изпълнение на проектите си.  
Почти 26 хиляди лева е преразпределеният финансов ресурс за дейност 2 „Закупуване на отводки“. От него ще се възползват 9 пчелари, сключили договори под условие.
 Останалите над 4300 лева са за 10 пчелари, които предстои да реализират инвестициите си по дейност 3 „Закупуване на пчелни майки“.
След последното прехвърляне на средства в мярка Г от пчеларската програма общо 845 пчелари ще получат средства за купуване на кошери, отводки и пчелни майки. За изпълнението на инвестициите им ДФ „Земеделие“ ще изплати над 2,8 милиона лева.