Остава или не на работа библиотекарка в читалище „Развитие 1927“ в Стърмен, ще решава Върховният касационен съд, след като магистратите в Бяла и Русе се оказаха на противоположни позиции за бъдещето й.
Впрочем това е вторият път, при който работното място на жената попада в съдебен спор. Първият път тя научила новината, че е уволнена, заради изтичане на срока на договора й. Година по-късно съдът сметнал отстраняването й от работа за незаконно и я възстановил на заеманата длъжност. В деня на връщането й обаче заповедта за уволнение отново я чакала и тя пак била отстранена от поста. 
Този път уволнението й се дължало на намаления обем на работа, а заповедта отново стигна до обжалване. Районният съд в Бяла бе на мнение, че работата в библиотеката не е единствената задача на служителката, тя имала и задължения в състава към читалището „Росна китка“, както и за организирането на празнични събития от културния календар. Магистратите сметнаха, че ръководството не е доказало, че действително обемът на работа в културното средище е намалял и това е причината за уволнението на библиотекарката.
Окръжните съдии в Русе, пред които решението бе обжалвано на втора инстанция, обаче решиха, че плащането на заплата на библиотекарката е неоправдан разход. Причината - чувствително е намаляло населението в Стърмен и жителите му наброяват едва 200-250 души, които в голямата си част са застаряващи. В селото живеели около 10 ученици, които учели в Бяла и използвали градската и училищните библиотеки там. Закрит бил и домът за деца, лишени от родителски грижи, които са били един от основните потребители на книги. През 2013 и 2014 година пък изобщо нямало наети книги, а субсидията на читалището била намалена. Членове на настоятелството си били направили график с дежурства в библиотеката и така успявали да осигурят достъп до книги на населението. Затова съдиите на втора инстанция сметнаха, че жената правилно е уволнена, но още един съд има право на финална дума.