Кампания Горски инспектор за един ден стартира вчера на територията на всички природни паркове и ще продължи до края на месец юни.
В инициативата днес ще се включи и природен парк „Русенски Лом“. Нейната цел е  да запознае подрастващите и учениците от 4 до 6 клас с лесовъдската професия и работата на горските инспектори за опазването на горското богатство. Организатори са земеделското министерство и горската агенция.