Над 20 хиляди малки чиги пусна във водите на Дунав природозащитната организация „Световен фонд за дивата природа“ /WWF/. Рибките са отгледани в басейни при възможно най-близки до естествените условия и така са адаптирани да оцелеят в реката.
Преди да се пусне, всяка рибка е маркирана с метална марка с уникален номер, за да се проследи миграцията и популацията й. Методиката на маркиране е сходна с тази на румънски екип учени. Тя позволява адекватно проследяване на рибите, независимо от кой бряг на реката са.
През ноември миналата година на акваторията на природен парк „Персина“ бяха пуснати над 11 хиляди чиги. Тези дейности се осъществяват по проекта, чрез който се разселват общо 50 хиляди рибки по цялото поречие на реката. Еколозите са планирали още 2 разселвания през месец юни. Чигата е един от шесте вида дунавски есетри, като пет от тях са критично застрашени от изчезване.