Фирмата на популярния бизнесмен Красимир Даков „Булстарс“ ЕООД вече официално е обявена в несъстоятелност от Окръжния съд. С това решение на магистратите се прекратява дейността й и се постановява запор върху нейното имущество. Освен това се обявява старт на осребряване и разпределение на активите на фирмата.
„Има съвет на кредиторите и назначен синдик, който взема решенията. Сега нещо друго ще предприемем, но какво ще е, както се казва, нова година - нов късмет“, коментира за „Утро“ самият Даков.
Обявяването на „Булстарс“ във фалит е искано от няколко организации, между които „Пума България“ ЕООД, ОББ и НАП, на които фирмата е длъжник.
Както „Утро“ писа, в края на септември Русенският окръжен съд откри производство по несъстоятелност на „Булстарс“. Делото срещу фирмата бе заведено от „Пума България“, а впоследствие се присъедини като кредитор и ОББ. Общият размер на дълговете на „Булстарс“ според съдебното решение за обявяването на дружеството в несъстоятелност възлиза на 20 999 665 лева.
Най-много пари фирмата дължи на ОББ - общо над 12 милиона, повече от 3 милиона е задължението към „Пума България“. А държавата е записана в списъка на кредиторите със 123 818 лева.