Наръчник със съвети как да се избегнат измамите по телефона, който да служи и като телефонен указател, разработват младежите от ГЕРБ. Целта е да се предпазят наивните хора, които дават и последните си пари на изпечени измамници, които се представят по телефона за лекари и искат пари за уж спешна операция на близък на жертвата. Указателят ще бъде „червената лампичка“, която да светва в съзнанието на хората, когато вдигнат телефона и отсреща чуят подобна история.
Инициативата е част от кампанията на младежката структура на ГЕРБ за насърчаване на доброволчеството. Част от нея бе и даряването на книги, които да бъдат предоставени на селски читалища. Благодарение на кампанията младежите са събрали 570 книги, най-старата от които е от 1906 година. Те ще бъдат разпределени между председателите на читалищата в 6 села в Русенско. Впечатление прави, че по-голямата част от изданията е осигурена от две от дарителките, като всяка е заделила от домашната си библиотека по около 150 книги.
Сред инициативите за популяризиране на доброволчеството от ГЕРБ планират и кампании по кръводаряване.