Международният фестивал „Мартенски музикални дни“ е отличен с марката на ЕФФЕ („Европа за фестивалите - Фестивалите за Европа“) като един от най-добрите европейски фестивали за 2015-2016 г. Така ММД се нарежда в първото поколение фестивали от 31 държави, удостоени с етикета за качество. 
В писмото, изпратено до фестивалния екип, пише: „Международният фестивал „Мартенски музикални дни“ е избран да получи ЕФФЕ лейбъл 2015/2016. Вашата кандидатура беше одобрена от фестивалното ни жури...  Фестивалът „Мартенски музикални дни“ е вече част от платформата ЕФФЕ, инициирана от Европейската фестивална асоциация, която обединява фестивали с изключителни творчески качества, оказващи забележително влияние на местно, национално и международно ниво“. 
ЕФФЕ е пилотен проект на Европейската комисия за изграждане на Европейска платформа на фестивалите в сферата на културата, иницииран от Европейската фестивална асоциация. През 2014 г. стотици фестивали са подали кандидатури за ЕФФЕ-етикета за 2015-2016, като критериите за оценка са артистична стойност, включване на общността и международно и европейско измерение на фестивала. Русенският фест и другите отличени ще бъдат представени в електронен гид това лято, а връчването на отличието ще бъде на специална церемония през септември.