От София, Русе и Пловдив постъпват най-много жалби в Комисията за защита на потребителите (КЗП), съобщиха от институцията. За месец близо 1300 граждани са потърсили съдействието на комисията предимно по повод рекламации на телекомуникационна техника, битови уреди и услуги в различни сфери, сред които и обществени. Русенци са подали сигнали за близо 150 случая, предимно свързани със закупуването на дефектни продукти.
Освен по жалби за рекламации, инспекторите на КЗП са извършили и 247 проверки, свързани с безопасността на предлаганите стоки и услуги. Най-активни в тези тематични проверки са били в градовете от областите Варна, Русе и Пловдив. Забранени са 10 вида рискови за здравето и живота на потребителите продукти, свързани преди всичко с отглеждането на децата. 
Регионалната дирекция в Русе е връчила заповед, с която забранява на търговец да заблуждава потребителите за реалната дължина на домакинско фолио, с което им отнема възможността да се информират коректно за цената му и да я сравнят с тази на същия продукт на конкурентни търговци. 
Най-много инспекции в туристически обекти са извършени в областите Бургас, Русе и Варна - близо 40% от общо 277 за цялата страна. Най-често срещани нарушения са предоставяне на услуги в некатегоризиран туристически обект, заблуждаващи надписи за вида, наименованието и категорията на туристическите обекти и липса на цени за услугите в български левове.