48 бъдещи електроинженери от Русенски университет научиха повече за условията и начина, пo който се осъществява оперативното управление на  електроразпределителната мрежа на територията на областите Русе и Разград. Това стана при вчерашното им гостуване в диспечерския център и подстанция „Център“ на „Енерго-Про Мрежи“ в Русе. 
Студентите имаха възможност да се запознаят с документацията, която всяко диспечерско звено води - за регистриране на аварии, планирани дейности по мрежата, оперативни превключвания, промяна на схемата на електрозахранване и други. Регионалният старши диспечер запозна групата с възможностите за снемане на данни за мрежата в реално време и за дистанционно управление на съоръженията посредством  изградената система за телемеханика. 
По-късно в подстанция „Център“ младите специалисти имаха възможност да се запознаят със съвременното оборудване и с начина, по който функционира всяка подстанция - съоръженията, по които електроенергията се преобразува от високо на средно напрежение. Специално внимание беше обърнато на 110 киловолтовата компактна елегазова уредба, на монтираните от последно поколение цифрови релейни защити и вакуумни прекъсвачи. В командната зала бъдещите електроинженери разгледаха таблата с централна сигнализация, по които се контролира състоянието и нормалната работа на отделните модули в подстанцията.
Посещението на студентите в „Енерго-Про Мрежи“ е продължение на дългогодишна традиция, която дава възможност на бъдещите инженери да се запознаят с електроенергийните обекти в реални условия още по време на тяхната университетска подготовка.