Комисията за защита на потребителите (КЗП) отправи препоръки към кредитни институции да отстранят неравноправни клаузи в договорите си за отпускане на ипотечни кредити на потребители в швейцарски франкове.
Кредитите са отпускани в швейцарски франкове, клиентите са получавали сумата през курс купува на банката в евро, като в същото време е предвидено погасителните вноски да се изчисляват в швейцарски франкове по курс продава към датата на падежа.
Контролният орган е извършил проверка по случаите във връзка с жалби на граждани, които са предоставили договорите си. На свое заседание комисията взе решение, че в договорите се съдържат неравноправни клаузи. Те са описани в четири пункта:
1. Няма критерий и методика, по които да се определя размерът на базовия лихвен процент, представляващ основен компонент при формирането на основния лихвен процент по кредита.
2. Размерът на погасителните вноски става известен едва в момента на падежа и зависи от курс продава на швейцарския франк.
3. Целият риск от промяната на курса на швейцарския франк е за сметка на кредитополучателя;
4. Разминаване на начина на броене на сроковете при погасяване на вноските с уредения в българското законодателство.
КЗП препоръчва на кредитните институции в срок от 14 дни да премахнат или променят констатираните неравноправни клаузи в договорите си така, че те да не поставят в неравновесие правата и задълженията на двете страни. В случай че дружествата не се съобразят с препоръките, КЗП ще заведе колективен иск в съда за прогласяването им за нищожни.
Кредити в швейцарски франкове бяха предлагани в периода преди кризата от няколко финансови институции, като най-привлекателното в тях бе значително по-ниската лихва, отколкото по левови и еврови заеми. Още тогава множество финансови експерти предупредиха, че такива заеми биха били много рисковани, тъй като ще превърнат кредитоискателите във валутни спекуланти. С всички следващи възможности както за печалба, така и за загуба. За тяхно съжаление се сбъдна негативният сценарий - през 2008 г. един франк се разменяше за 1,25 лева, а сега курсът е 1,89 лева. Което означава, че месечната вноска се е покачила с 50% и вместо да плащат примерно 400 лева, домакинствата трябва да броят по 600 лева. През февруари тази година курсък за пореден път скочи, което предизвика протести от страна на получилите заеми в швейцарска валута. В тяхна защита се произнесе и омбудсманът Константин Пенчев.
В редица страни в Централна и Източна Европа, сред които Унгария, Хърватия, Полша, Румъния и други, властите вече се намесиха в подкрепа на кредитополучателите или се подготвят подобни мерки. Заради ограниченото предлагане на заеми във франкове в България броят на хората, засегнати от поскъпването на швейцарската валута, е значително по-малък. Такива случаи обаче има, включително и в Русе. Някои банки вече предложиха превалутиране на заемите или някакво преструктуриране с надежда курсът да падне. Досегашните загуби обаче си остават.