Видимо развълнуван, известният български поет Иван Цанев вчера влезе в Аула 1 на Русенския университет, където преди 53 години поетът е участвал в литературно четене на известните като „Сърдитите млади поети“. За явлението на русенските „сърдити“, за малката книжка с 10 стихотворения „Поетическо вероизповедание“ и за репресиите, последвали литературното свободомислие лекция пред студенти изнесе литературният критик Пламен Дойнов. Вечерта в Клуба на дейците на културата той представи най-новата книга на Иван Цанев пред десетки русенци, които с обич посрещнаха своя приятел и обичан лирик.