Шеста поред Детска нощ в музея ще се проведе на 29 май, петък, от 16 до 21 ч в Историческия музей. Програмата тази година включва театрален спектакъл, „обличане“ на децата в история - изпробване на ризници, шлемове и доспехи, археологически разкопки. Един от акцентите е Работилницата за хартиени чудеса на сдружение „Еквилибриум“ - тя ще работи от 17.30 до 19 ч и в нея децата ще майсторят картини и вещи, като използват декоративните техники квилинг и декупаж. В друго ателие децата ще изработват под ръководството на музейната специалистка Мая Кубратова орхидеи от креп-хартия.  
Русенската Детска нощ в музея се провежда в рамките на проекта „Дванадесета нощ - музите в музея“ на сдружение „Приятели на музея“ и с финансовата подкрепа на Община Русе по Програма за проекти в областта на изкуството и културата.