Категорична забрана за извършване на стопански риболов в 23 участъка по река Дунав, голяма част от които около Русе, издаде земеделският министър Мирослав Найденов. Ограниченията се налагат всяка година във връзка с необходимостта от опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни организми.
Забранява се стопанският риболов с всякакви уреди и средства в акваторията пред устията на вливащите се в река Дунав притоци и канали в радиус от 200 м от средата на устието. Ограниченията включват лиманите на пристанища „Русе Запад“, „Русе Изток“, „Русенска корабостроителница“, АППД и „Дунавски драгажен флот“. Мрежите са незаконни на всички входни и изходни канали в защитена местност „Калимок-Бръшлен“ и на 200 м около заустването им в река Дунав в землищата на Ряхово, Голямо Враново, Бабово и Бръшлен. Забранен е стопанският риболов и в прибрежните зони и във вътрешните канали на островите Мишка, Малък Бръшлян, Голям Бръшлен, Калимок и Граничар. В списъка е още островната група в река Дунав на Защитена местност „Комплекс Алеко Телика“ при Сандрово.
Ограничения има и за любителския риболов. Той ще бъде позволен в защитената местност Гарвански блата не от началото на новия сезон, а от 1 август до 15 февруари догодина.