Програма „Култура“ на Община Русе, по която се подпомагат художествени идеи на творчески личности и обединения, и тази година ще финансира т.нар. „малки художествени проекти“ със сумата от 50 000 лева, става ясно от предложение на кмета Пламен Стоилов до Общинския съвет. Запазва се и таванът на сумата, която ще се отпуска за всяко предложение - 3000 лева. Новото, което се предлага, е Общината да обявява тематично съдържание за предстоящата конкурсна сесия, като се формулират и приоритетните области за подкрепа. Това ще обвърже още по-ясно целите на конкурсната сесия с кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата, се казва в докладната записка на кмета Стоилов. Темата на тазгодишната сесия ще бъде „Русе - кандидат за Европейска столица на културата“. Приоритетно ще се подкрепят сценични изкуства, видео, фотография, кино, дизайн; изложби, инсталации. На подкрепа могат да разчитат също интердисциплинарни проекти, свързващи изкуство, култура, образование  и нови технологии, както и ателиета и форуми, насочени към междукултурен диалог и партньорства. Пари могат да получат и резидентни програми, културна периодика, а също и рекламни продукти за Русе като значим  културен център - каталози, брошури, електронни продукти.