Русе се конкурира с Монтана, Търговище, Шумен, Плевен и Разград за привличане на солиден немски инвеститор, който търси подходящо място за изграждане на месопреработвателно предприятие. Името на фирмата засега остава тайна, но се знае, че тя произвежда заготовки за хранителния бранш, като в момента задоволява пазарите в Германия, Испания, Унгария, Словения, Румъния и др.
Плановете за производствената база у нас предвиждат първоначалното разкриване на 60 до 80 работни места, които в последствие ще нараснат до 130. Стратегията на компанията е да разчита на местно производство за необходимите суровини, което ще довете до разкриване на допълнителни работни места. Продукцията ще бъде изцяло за износ, като основният пазар за производствената база в България ще бъде румънският. Това дава много сериозни шансове на Русе предвид близостта до Букурещ и разнообразните и удобни транспортни връзки.
Вчера германските бизнесмени бяха в Русе заедно с търговските аташета на България в Германия и Румъния Румен Бонев и Божидар Данев. Делегацията имаше срещи с областния управител Стефко Бурджиев, заместника му Станимир Станчев, директора на областната Агенция по храните д-р Адриан Райков и ректора на Русенския университет проф.Христо Белоев. Гостите бяха запознати с инвестиционните предимства на региона и получиха няколко конкретни предложения за подходящи места за изграждането на бъдещия месокомбинат.