Председателят на Българската академия на науките акад.Стефан Воденичаров даде старт на Деня на българската наука вчера.
Русе и специално Русенският университет помагат изключително много за развитието на Академичния център в града, посочи акад.Воденичаров. Той открои центъра като водещ в страната по активност, по идеи и по желание за разширяване на контактите и подчерта, че именно в Русе започва да се развива интензивно международното научно сътрудничество. 
Денят на науката днес посвещаваме на две основни теми, каза областният управител Стефко Бурджиев, който е и ръководител на русенския Академичен център.
Единият основен панел в дискусиите обединява проблематиката, свързана със свлачищата и ерозионните процеси, а другият се фокусира върху биодинамичното и смесеното осветление, с което форумът отдава нужното на Международната година на светлината.
Още през декември 2014-а ние проведохме семинар, посветен на проблемите на светлината, припомни ректорът на РУ проф.Христо Белоев при откриването на форума. А акад.Воденичаров изнесе слово за светлината. 
Преди това на пресконференция учени акцентираха върху важни проблеми в сферата на екологията и борбата със свлачищните процеси.
Акад.Ячко Иванов предупреди, че човешката небрежност по отношение на природата дава резултати и това е основната причина за свлачища, наводнения и други беди. Той посочи, че само при производството на 1 тон цимент се отделят 0.7 т въглероден диоксид и от 1.5 до 10 кг азотен оксид, които трайно увреждат атмосферата.
Акад.Иванов припомни, че до 2020 г. 70% от строителните отпадъци, които задръстват държавата, трябва да се рециклират и да се използват в строителството. А акад.Воденичаров заяви, че в България има сериозна научна експертиза и много негативни последствия от природни стихии могат да се предотвратят, ако факторите се вслушват в мнението на учените. Той настоя и заплащането в БАН да се промени в полза на учените, които сега вземат между 440 и 800 лева. В противен случай младите хора ще продължат да загърбват научната работа и след 5-10 години науката ще осиротее в много области, коментира шефът на БАН.