Смятате ли, че правите нещо полезно като общински съветници, срещате ли се всяка седмица с гражданите, дали интересите на местните жители са поставени над личните? Дали всички хора се третират еднакво от местната власт, без оглед на връзките им с изборни лица и общински служители, администрацията взима ли под внимание сигналите на гражданите и изборните лица? Това са само част от въпросите, на които общинските съветници трябва да отговорят, за да може Русе да кандидатства за Европейски етикет за иновации и добро управление. Етикетът е елемент от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, чиято цел е да се гарантира на европейските граждани спазването на демократичните принципи, човешките права и върховенството на закона.
За участие във втората процедура за присъждане на Етикета Община Русе е поканена от министъра на регионално развитие Лиляна Павлова. За да го получи, Общината трябва да докаже, че спазва заложените в стратегията 12 принципа на доброто управление. Администрацията също ще попълва въпросници и ще прилага различни доказателства за демократично, прозрачно управление, основано на закона и човешките права.
Важно е да се отбележи, че въпросите към местните народни избраници имат за цел да разкрият доколко те смятат, че местната власт се грижи за общественото благо, предоставя качествени услуги на населението и е въвела ефективни мерки срещу корупцията. Има и въпрос за честността на изборите. Дали всеки свободно може да упражни вота си, интересуват се от СЕ. Как се използват обществените средства от администрацията, дали русенци знаят за какво се харчат парите им, участват ли те във важните решения на Общината и дали администрацията и самите съветници носят отговорност за решенията си.
Освен за Етикета общините в Европа биха могли да се  борят и за Приз за изключителни постижения. Той се дава за най-добри европейски практики, а подборът се извършва от независими експерти, определени от Съвета на Европа.